Jste zde

Prehistorická sbírka

Území: Plzeňsko, především území nově zřízeného Plzeňského kraje

Období: Sbírka pravěké archeologie Západočeského muzea v Plzni Sbírka dokumentuje nejstarší dějiny od paleolitu po vznik českého státu, tj. zhruba období 40.000 př.n.l. až 1.000 našeho letopočtu.

Předměty: keramické, skleněné, dřevěné, kožené, kovové, kamenné a kostěnné artefakty lidské a zvířecí kosti, rostlinné zbytky.