Výstavy

11/5 - 17/6

Výrobky studentů uměleckořemeslných maturitních oborů vyučovaných na Střední škole Oselce.

20/4 - 03/6

Kromě osobností zakladatelů letectva, se výstava věnuje také příběhům letců z Plzeňska, bojujícím za 2. světové války v řadách Královského letectva RAF.

07/4 - 27/5

Loutkové divadlo V Boudě, které bylo založeno při organizaci Sokola na Borech, slaví letos 90 let. Při této příležitosti bude v Muzeu loutek uskutečněna výstava dokládající rozmanitou činnost tohoto loutkářského souboru napříč desetiletími, během kterých divadlo dokázalo zaměstnávat pozornost publika s dřevěnými herci. Divadlo V Boudě, jež dnes hraje ve skvrňanském M klubu, získalo název po dřevěné stavbě, v níž provizorně fungovalo přes čtyřicet let.

06/4 - 03/6

Výtvarná výstava žáků a studentů Gymnázia Rokycany věnovaná jubilejnímu výročí naší republiky. Tvorba žáků se
zaměřuje na dobové reálie, dějinné události, známé osobnosti a symboly s nimi spojené.

termín konání
6. dubna - 3. června 2018

místo konání
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, výstavní sál v ul. Josefa Knihy 146

28/3 - 16/9

Svět kořenů je plný barev, příběhů a překvapení. Po překročení bludného kořene se zmenšíte a ocitnete se pod zemí, v půdě.

23/3 - 31/10

Putovní výstava v ZŠ a MŠ Plzeň - Božkov a ve sklepení Národopisného muzea Plzeňska.

06/3 - 01/7

Putovní panelová výstava byla připravena v roce 2016 spolkem pro obnovu památek Omnium, z. s. ve spolupráci s Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s podporou Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.

24/2 - 09/9

Výstava se koná v rámci 38. ročníku festivalu Smetanovské dny.

09/2 - 27/5

Výstava v rokycanském muzeu

26/1 - 27/5

Výstava připomíná nejzajímavější a nejzásadnější momenty v životě Plzeňanů před rokem 1989.