Připravujeme

27/5

Publikace byla vydána Majákem Plzně k výročí 100 let od vzniku Československa.

29/5

Přednáška, spojená s komentovanou prohlídkou.

05/6

Přednáška s obrazovým doprovodem poprvé uceleně představí poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na části jižního Plzeňska, které patří pod území českobudějovické diecéze. Od těch nejznámějších lokalit až po ty téměř zapomenuté. Největší pozornost bude věnována místům s výraznou mariánskou, svatojánskou a svatovojtěšskou úctou, kterou je prodchnutý celý kraj pod Zelenou horou.

V rámci přednášky bude představena i stejnojmenná kniha, která seznamuje čtenáře s několikaletým výzkum fenoménu poutních míst a míst zvláštní zbožnosti na tomto území.

06/6 - 30/9

V roce 2018 uplyne 50 let od jednoho z nejčernějších okamžiků našich novodobých dějin.

07/6

Ve čtvrtek 7. června od 17.00 Vás srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy KOŘENY s jejími autory. 

Vstupné v rámci vstupu do výstavy.

07/6

Projdeme si časovou osu éry Britského impéria, kde uvidíme, které země a kultury byly ovládnuty, jak je koloniální systém ovlivnil a čím obohatily západní civilizaci. Zmíníme se o sběratelské, muzejní a výstavní činnosti a zastavíme se u několika významných či pozoruhodných artefaktů původem z britských kolonií i o nově nastolené otázce jejich repatriace.

přednáší
Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník, pedagog

termín a místo konání
čtvrtek 7. června 2018 / 17:00

přednáškový sál

vstupné 50 Kč

08/6 - 12/8

Výstava v letním refektáři představí 19 tapiserií (převážně aradecorů) s biblickými motivy. Lydie Šloufová, po letech působení na ZUŠ v Rokycanech, vyučuje posledních 25 let výtvarnou výchovu a dějiny umění na Církevním gymnáziu v Plzni. Od roku 2007 je členkou Unie výtvarných umělců Plzeň. S jejími pracemi jste se pravidelně mohli setkat na četných výstavách např. v Českém rozhlase Plzeň, Galerii Jiřího Trnky v Plzni i v dalších městech.

termín konání
8. června - 12. srpna 2018

místo konání
Muzeum církevního umění,letní refektář

12/6 - 31/12

Výstava si klade za cíl obeznámit návštěvníky s touto významnou osobností českého loutkářství, která zůstala celý život upozaděna svým vlastním dílem. Přestože loutky z dílny Gustava Noska dodnes představují pojem i za hranicemi naší země, on sám prožil svůj život ve skromných, někdy až nuzných podmínkách. Přitom jeho tvorba obohacovala divadla od první světové války až do prvních let normalizace, a to v některých z nich figuroval nejen jako řezbář, ale také jako příležitostný herec.

14/6 - 29/7

Výstava je výstupem z projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska financovaného Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko - Česká republika Cíl EÚS 2014-2020 a státního rozpočtu ČR, který realizuje kolektiv pracovníků Západočeské univerzity v Plzni, Muzea Českého lesa v Tachově a Stadtmuseum Weiden.

termín konání
14. června - 29. července 2018

místo konání
Národopisné muzeum Plzeňska, sklepení

14/6

V dobách, kdy neexistovala fotografie ani film, byla při náročných a často nebezpečných objevných výpravách kresba či malířský záznam jediným prostředkem vizuální dokumentace. Malíři byli zpočátku najímáni jako členové vědeckých expedic. V 19. století Evropu zachvátila módní vlna orientalismu, díky které nový žánr dosáhl svého vrcholu. Někteří solitéři se vydali úplně vlastní cestou a zanechali silné a informačně jedinečné dílo, například americký amatér George Catlin.

přednáší 
Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník, pedagog

15/6 - 07/10

1. světová válka v pojetí modelářů

20/6

V nové stálé expozici „Umělecké řemeslo / Užité umění“ je vystavena část rozsáhlé sbírky antického umění a řemesla. Návštěvník zde může obdivovat luxusní řeckou, maloasijskou a římskou keramiku, výrobky ze skla, šperky, sochařské práce z mramoru a hlíny nebo ukázky drobných sádrových plastik původně sloužících k výzdobě dřevěných sarkofágů. Na komentované prohlídce bude představena historie a původ unikátní sbírky, která byla vytvořena na konci 19. století.

Sbírkou Vás provede Mgr. Jindřich Mleziva, kurátor sbírky

21/6

Islám a křesťanská Evropa nevstupovaly jen do vojenských výměn, ale docházelo i k obchodu s luxusním zbožím a přejímání výtvarných prvků. Ať jsou to orientální koberce v dílech renesančních a barokních mistrů, mudejarská architektura Španělska, dekorativní lázeňská majolika či perské textilní motivy, Evropa čerpala z islámu více, než je obvykle známo. V 19. století oživený kontakt s Blízkým východem podnítil mocnou módní vlnu orientalismu.

přednáší
Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník, pedagog

22/6 - 14/10

Výstava vznikla ku příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa a představí dnes již polozapomenuté snahy o nalezení ryze českého a tradičního národního stylu, který se především ve 20. a 30. letech uplatňoval v drobném dekorativním umění, oblékání či architektuře. Pod označením československý svéráz čerpal tento styl inspiraci v lidovém ornamentu a ve své době představoval jeden z pokusů o ryze národní vymezení vůči německé kultuře.

Stránky