Připravujeme

26/7 - 30/9

Putovní výstava, která vznikla v roce 2017 u příležitosti „Roku lidové architektury 2017“.

02/8 - 04/11

Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a zanikajícího osídlení zejména v pohraničních oblastech České republiky. Jsou výpovědí o nás samotných, o našem vztahu ke společnému kulturnímu dědictví a našim předkům. Bohužel tato výpověď nás mnohdy nestaví do lichotivého světla, což ukazuje právě tato výstava.

10/8 - 31/10

Putovní výstava v ZŠ a MŠ Plzeň - Božkov a ve sklepení Národopisného muzea Plzeňska.

24/8 - 04/11

Poznání katolického pohřebního ritu v období baroka na našem území ve srovnání s výpovědí písemných a ikonografických pramenů.