Akce

23/5

komentovaná prohlídka, sbírkou Vás provede PhDr. Jan Mergl, Ph.D.

27/5

Publikace byla vydána Majákem Plzně k výročí 100 let od vzniku Československa.

29/5

Přednáška, spojená s komentovanou prohlídkou.

05/6

Přednáška s obrazovým doprovodem poprvé uceleně představí poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na části jižního Plzeňska, které patří pod území českobudějovické diecéze. Od těch nejznámějších lokalit až po ty téměř zapomenuté. Největší pozornost bude věnována místům s výraznou mariánskou, svatojánskou a svatovojtěšskou úctou, kterou je prodchnutý celý kraj pod Zelenou horou.

V rámci přednášky bude představena i stejnojmenná kniha, která seznamuje čtenáře s několikaletým výzkum fenoménu poutních míst a míst zvláštní zbožnosti na tomto území.

07/6

Ve čtvrtek 7. června od 17.00 Vás srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy KOŘENY s jejími autory. 

Vstupné v rámci vstupu do výstavy.

07/6

Projdeme si časovou osu éry Britského impéria, kde uvidíme, které země a kultury byly ovládnuty, jak je koloniální systém ovlivnil a čím obohatily západní civilizaci. Zmíníme se o sběratelské, muzejní a výstavní činnosti a zastavíme se u několika významných či pozoruhodných artefaktů původem z britských kolonií i o nově nastolené otázce jejich repatriace.

přednáší
Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník, pedagog

termín a místo konání
čtvrtek 7. června 2018 / 17:00

přednáškový sál

vstupné 50 Kč

14/6

V dobách, kdy neexistovala fotografie ani film, byla při náročných a často nebezpečných objevných výpravách kresba či malířský záznam jediným prostředkem vizuální dokumentace. Malíři byli zpočátku najímáni jako členové vědeckých expedic. V 19. století Evropu zachvátila módní vlna orientalismu, díky které nový žánr dosáhl svého vrcholu. Někteří solitéři se vydali úplně vlastní cestou a zanechali silné a informačně jedinečné dílo, například americký amatér George Catlin.

přednáší 
Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník, pedagog

20/6

V nové stálé expozici „Umělecké řemeslo / Užité umění“ je vystavena část rozsáhlé sbírky antického umění a řemesla. Návštěvník zde může obdivovat luxusní řeckou, maloasijskou a římskou keramiku, výrobky ze skla, šperky, sochařské práce z mramoru a hlíny nebo ukázky drobných sádrových plastik původně sloužících k výzdobě dřevěných sarkofágů. Na komentované prohlídce bude představena historie a původ unikátní sbírky, která byla vytvořena na konci 19. století.

Sbírkou Vás provede Mgr. Jindřich Mleziva, kurátor sbírky

21/6

Islám a křesťanská Evropa nevstupovaly jen do vojenských výměn, ale docházelo i k obchodu s luxusním zbožím a přejímání výtvarných prvků. Ať jsou to orientální koberce v dílech renesančních a barokních mistrů, mudejarská architektura Španělska, dekorativní lázeňská majolika či perské textilní motivy, Evropa čerpala z islámu více, než je obvykle známo. V 19. století oživený kontakt s Blízkým východem podnítil mocnou módní vlnu orientalismu.

přednáší
Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník, pedagog