Jste zde

Orientální inspirace v umění éry Britského impéria

Projdeme si časovou osu éry Britského impéria, kde uvidíme, které země a kultury byly ovládnuty, jak je koloniální systém ovlivnil a čím obohatily západní civilizaci. Zmíníme se o sběratelské, muzejní a výstavní činnosti a zastavíme se u několika významných či pozoruhodných artefaktů původem z britských kolonií i o nově nastolené otázce jejich repatriace.

přednáší
Mgr. Jan Dolejš, cestovatel, výtvarník, pedagog

termín a místo konání
čtvrtek 7. června 2018 / 17:00

přednáškový sál

vstupné 50 Kč